TERUGBLIK
BIJENSYMPOSIUM BIJ DE BEEK

Geachte symposiumbezoeker,


In de omgeving van het station in Kerkrade werd donderdag 10 oktober jl. een sterk zoemend geluid waargenomen. De goede waarnemers zagen vele werkbijen, enkele imkers en een heuse bijenkoningin. Daarnaast vooral veel supporters en bewonderaars van de BIJ.


Smaak en passie voor de BIJ

Een gezellige drukte die zich, zoals dat bijen betaamt, gedurende de dag verspreidde door de nabije omgeving.

Veel waarnemingen, niet alleen van bijen maar ook van bijenbiotopen, zijn geregistreerd. Een dag met de zoete smaak van honing, maar ook met de smaak van passie voor de BIJ.


Dank en op naar het eerste lustrum

Alle aanwezigen die bijeen waren, hebben daaraan bijgedragen. Zij verdienen dank voor hun luisterend oor of juist voor hun bijdrage in de vorm van presentatie, workshop of excursie. Speciale dank verdienen de dagvoorzitter en de bijenkoningin voor het in goede banen leiden van het programma. Op de achtergrond waren veel waterschappers actief in de organisatie. Zij zorgden mede voor een vloeiend verloop van een inhoudelijk sterk programma. Iedereen heel veel dank voor je bijdrage in een of andere vorm. In de bijenkast van het Provinciehuis zijn de eitjes gelegd voor het volgende en vijfde symposium. Een eerste lustrum waar we elkaar weer ontmoeten om verhalen en ervaringen te delen.


Tot dan!


Met vriendelijke groet,
Arnold Jansen

Dagelijks Bestuurslid Waterschap Limburg

Fotograaf Ger Peeters

Fotograaf Anneke Teepe

PRESENTATIES

Opm. Enkele presentaties ontbreken nog, deze zullen z.s.m. op deze pagina te vinden zijn.

DAVID KLEIJN | WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH

Natuurbeheer 2.0: Nut en noodzaak van een integrale gebiedsgerichte, integrale benadering voor de bescherming van wilde bijen.

FRANK VERHAGEN | GEMEENTE EINDHOVEN

Kun je met beperkte middelen toch een zo divers mogelijk beheer voeren, dat ruimte biedt voor flora en fauna in de stad?


MICHEL SMITS | WATERSCHAP LIMBURG

”De bij is heel belangrijk voor jou en mij”, zingt Kinderen voor Kinderen. Maar is het waterschap ook belangrijk voor de bij?


PIETER COX | BOSGROEP ZUID

Nectarrijke corridors door bos en natuur.

ESTHER DE JONG | WATERSCHAP LIMBURG

Beekdalen, boeiende gebieden voor bijen.

ARNOLD JANSEN & BAREND VAN MAANEN | WATERSCHAP LIMBURG

Soortenbeleid Waterschap Limburg

KARIN STEENWIJK-BOLLE | BOSGROEP ZUID

Ecologisch bermbeheer voor meer bestuivers, theorie en praktijk


CARLIJN VAN TIJEN & TON BRANDS | PROVINCIE LIMBURG

Aanbesteden van maaibeheer voor biodiversiteit langs Provinciale wegbermen en in gemeente Venray

HERMAN JANSSEN | CITAVERDE COLLEGE

Water en groene gewasbescherming


GRIETJE LENSTRA | NATUUR EN MILIEU FEDERATIE LIMBURG

Ecologisch bermbeheer van Limburgse gemeenten

BIJ DE BEEK IS EEN INITIATIEF VAN:

088 – 88 90 100 | CONTACT@BIJDEBEEK.NL | WWW.WATERSCHAPLIMBURG.NL